Internet

Kablovski internet nudi širok spektar različitih mogućnosti i veliku brzinu prenosa podataka. Odlikuje se brzom i jednostavnom montažom. Upotreba ove vrste Interneta zahteva povezivanje računara optimalne konfiguracije na kablovski modem.

Za pristup internetu je potreban samo kablovski modem koji se priključuje na računar preko USB porta ili Ethernet kartice. Pri tome prijem KATV signala se ne ometa i moguć je istovremeni rad i televizora i računara. Brzina konekcije zavisi od odabranog paketa internet usluge.

Zaključivanjem ugovora, uz dvanaestomesečnu ugovornu obavezu, korisnicima odobravamo određene pogodnosti.
Cene paketa sadrže iznos mesečne pretplate za televiziju i internet usluge.
U sve cene uračunat je PDV.

CENOVNIK USLUGA MEDIA KDS

  • Mesečna pretplata za korišćenje usluge analogne kablovske televizije-osnovni paket, na teritoriji naselja Nova Selenča u Somboru, iznosi 830,00 dinara (sa obračunatim PDV)
  • Mesečna pretplata za korišćenje usluge analogne kablovske televizije-osnovni paket, na teritoriji Bezdana, iznosi 790,00 dinara (sa obračunatim PDV)

PRIKLJUČENJE NA KABLOVSKO DISTRIBUTIVNU MREŽU MEDIA KDS:

  • uključenje na mrežu, korisnika koji od ranije nemaju zaključen Ugovor o zasnivanju korisničkog odnosa sa „Media kds“-om, .......................................6.000,00 dinara(sa obračunatim PDV), a uz minimalni period korišćenja usluge od 12 meseci, cena priključka iznosi...................1,00 dinar (sa obračunatim PDV).
  • PONOVNO UKLJUČENJE ISKLJUČENIH KORISNIKA................. 500,00 dinara(sa obračunatim PDV)
    KORIŠĆENJE IP ADRESE...................................................................... 600,00 dinara(sa obračunatim PDV)

MIX paketi ( FLAT INTERNET I TELEVIZIJA )

Mesto Flat paketi Download Upload Količina podataka Cena
Sombor
MIX Home 8 Mbps 2 Mbps Neograničeno 1590
MIX Standard 16 Mbps 2 Mbps Neograničeno 1990
MIX Excellent 32 Mbps 2 Mbps Neograničeno 2490
Bezdan
MIX 1 8 Mbps 2 Mbps Neograničeno 1670
MIX 2 16 Mbps 2 Mbps Neograničeno 2070
MIX 3 32 Mbps 2 Mbps Neograničeno 2470
logo  © 2022Media KDS. All rights reserved.  Korisnički servis: 0800/50-50-57