Televizija

Naša kablovska televizija nudi veliki broj programa, vrhunskih stranih produkcija i sve nacionalne televizije, te izbor lokalnih i regionalnih televizija, kao i atraktivne i svetski poznate programe.

Naš TV paket nudi pregled različitih sadržaja i govornih područja: programe sa crtanim filmovima za najmlađe, dokumentarnim emisijama, filmovima i serijama sa našim prevodima i još mnogo kanala sa sadržajem muzike, sporta, dokumentarnih sadržaja, informativnog programa...

U ponudi imamo osnovni paket analogne kablovske televizije. Usluga se može koristiti individualno ili u paketima sa internet uslugama, na jednom ili više TV prijemnika.

Cena osnovnog paketa programa kablovske TV je izuzetno povoljna. Priključenje je besplatno.

Iskoristite niz prednosti koje Vam nudi kablovska televizija:
  • vrhunski kvalitet signala,
  • širok izbor programa (filmski, sportski, dečiji, muzički, dokumentarni),
  • mogućnost priključenja više TV prijemnika.
logo  © 2022Media KDS. All rights reserved.  Korisnički servis: 0800/50-50-57